Gala Niepodległa

9 listopada 2021 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się Gala Niepodległa z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gospodarzem uroczystości był Zarząd Powiatu Oświęcimskiego, organizatorem Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.

Galę rozpoczął występ cherleaderek. Grupa “SHAKE”, którą prowadzi pani Żaneta Płonka, powstała dzięki współpracy MDK i Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu.

Następnie zebranych przywitał Starosta, pan Andrzej Skrzypiński, słowami: Data odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku jest datą umowną. Wiemy doskonale, że odzyskanie przez nasz kraj pełnej niezależności to był splot wielu okoliczności. Dziś możemy radośnie świętować, choć ja osobiście pamiętam ten czas, kiedy to święto było zakazane. Przypadło to na moją szkołę podstawową. Nie można było świętować, bo ówczesne państwo polskie nie było suwerenne.

W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych przez MDK:

Laureaci V Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej:

I miejsce: Jacek Sitek (Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu)

II miejsce: Zuzanna Bratek i Anna Walancik (MDK)

III miejsce: Zespół Koper Band z Powiatowego Zespołu  Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w składzie: Dominik Niemiec, Radosław Gałosz, Nikodem Seneszyn, Wojciech Gregorczyk, Wiktoria Olesiak, Julia Radwan, Natalia Łęcka.

Wyróżnieni:
Alicja Mróz (Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu),

Emilia Czerwik (Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu), Julia Gabryel (Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu).

Laureaci VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce na ziemi” pod patronatem Burmistrza Brzeszcz, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

I miejsce: Maja Kotarska (MDK pod Akacją w Lublinie), Filip Sławiński (Chełmek)

II miejsce: Klaudia Biała (MDK pod Akacją, Lublin), Konstanty Domański (MDK pod Akacją, Lublin)

III miejsce: Anna Starek (MDK pod Akacją, Lublin), Anna Wąchalska (MDK, Gorzów Wielkopolski)

Wyróżnieni:
Julia Piskorz (MDK pod Akacją, Lublin), Maja Kotarska (MDK pod Akacją, Lublin), Antoni Hołyński (MDK, Gorzów Wielkopolski), Natalia Sadowska (MDK, Gorzów Wielkopolski).

Zwycięzcy Powiatowego Konkursu na film lub prezentację multimedialną „Wolność – kocham i rozumiem” finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu: uczniowie Powiatowego Zespołu  Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w składzie: Monika Babiuch, Oskar Furmański, Sara Malczyk.

Zebrani goście mieli okazję usłyszeć utwory zaprezentowane przez zwycięzców Konkursu Pieśni Patriotycznej.

Wielką atrakcją okazał się też spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, prowadzonej przez panią Annę Chodacką. Scenariusz przedstawienia “Niebo złote ci otworzę” oparty był na twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Na koniec głos zabrała dyrektor MDK, pani Alina Kwarciak, która złożyła podziękowania osobom i instytucjom, które w 2021 r. wsparły finansowo działalność placówki, a są to:

  • Zarząd Powiatu Oświęcimskiego za zaufanie, wsparcie, dobre słowa i otwartość na pomysły i działania MDK
  • Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Witold Kozłowski za objęcie patronatem i sfinansowanie nagród w XIX Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
  • Burmistrz Brzeszcz, panu Radosław Szot za objęcie patronatem i sfinansowanie nagród w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Moje miejsce na ziemi”
  • Burmistrz Chełmka, pan Andrzej Saternus za objęcie patronatem i sfinansowanie nagród w konkursach: I Powiatowym Turnieju Szachowym z okazji Dnia Dziecka o kategorię szachową oraz w VIII Powiatowym Turnieju Szachowym, organizowanym wspólnie z MOKSIR w Chełmku
  • Burmistrz Kęt, panu Krzysztof Jan Klęczar za objęcie patronatem i sfinansowanie nagród w V Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej
  • Wójt Gminy Oświęcim, pan Mirosław Smolarek za objęcie patronatem i sfinansowanie nagród w XXIV Konkursie Wiedzy o Oświęcimiu.
  • Pan Zbigniew Warmuz – prezes Grupy Synthos za wsparcie finansowe działań MDK oraz wyposażenie pracowni w laptopy.
  • Pan Kazimierz Homa – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu grupy teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu do Teatru Starego w Krakowie.

Dyrektor MDK podziękowała również pani Monice Świętek-Smrek – dyrektorowi Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz pracownikom OCK za pomoc w organizacji uroczystości.

Zdjęcia: Rafał Lorek

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content