Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, wraz z oświadczeniem COVID, składa się w sekretariacie placówki na odpowiednim druku. Można je przesłać w formie skanu na adres sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 20.04.2022 r. –20.05.2022 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2022 r. – 14.07.2022r. w tym:

a) składanie dokumentów: 01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 14.07.2022 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 25.07.2022 r. – 31.08.2022 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 25.07.2022 r. – 19.08.2022 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2022 r.

Po powyższych terminach prosimy o kontakt z nauczycielami lub sekretariatem w sprawie informacji o wolnych miejscach oraz złożenie odpowiedniej dokumentacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

———————————————————————————————

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content