Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, wraz z oświadczeniem COVID, składa się w sekretariacie placówki na odpowiednim druku. Można je przesłać w formie skanu na adres sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 15.04.2021 r. – 14.05.2021 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2021 r. – 14.07.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 14.07.2021 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 27.07.2021 r. – 31.08.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 27.07.2021 r. – 20.08.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2021 r.

Po powyższych terminach prosimy o kontakt z nauczycielami lub sekretariatem w sprawie informacji o wolnych miejscach oraz złożenie odpowiedniej dokumentacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

———————————————————————————————

REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy, że wszystkie wnioski o przyjęcie na zajęcia w MDK w roku szkolnym 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia znajduje się w siedzibie MDK przy ul. Olszewskiego 1.

Jednocześnie przypominamy o konieczności potwierdzenia chęci uczestnictwa w zajęciach poprzez wypełnienie OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI do dnia 14 września 2020 r.

Nabór uzupełniający trwa do 21 września 2020 r.

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content