WYOBRAŹNIA ZAKLĘTA W OBRAZACH

W środę 2 czerwca br. w Młodzieżowej Piwnicy Artystycznej MDK odbyło się podsumowanie XIX Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pod patronatem Starosty Oświęcimskiego, patronat honorowy Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Jest to konkurs o zasięgu ogólnopolskim, który odbywa się co dwa lata. W bieżącym roku do MDK wpłynęło ponad 320 prac plastycznych z całej Polski. Prace oceniane było w 5 kategoriach:

I kat. – przedszkola i klasy 1-3

II kat. – klasy 4-6

III kat. – klasy 7-8

IV kat. – uczniowie szkół średnich

V kat. – szkoły specjalne.

W każdej kategorii osobno nagradzano dzieci i młodzież, których prace zostały nadesłane przez szkoły, osobno przez domy kultury.

Komisja w składzie: Agnieszka Kobielusz, Magdalena Prochowska oraz Paweł Warchoł postanowiły przydzielić 26 równorzędnych nagród, 24 wyróżnienia oraz 39 kwalifikacji do wystawy.

Uroczyste wręczenie nagród zaszczycił swoją obecnością Jakub Przewoźnik, kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu, który odczytał list pani Iwony Gibas, członkini Zarządu Województwa Małopolskiego. Oprócz wsparcia finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jakie otrzymał MDK w celu zakupu nagród dla nagrodzonych, pan Jakub Przewoźnik obdarował zwycięzców dodatkowymi upominkami.

Jesteśmy wdzięczni za przybycie pani Teresie Jankowskiej, Członkini Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, która podkreśliła znaczenie wyobraźni w życiu każdego z nas oraz podziękowała dzieciom, młodzieży i ich opiekunom za pracę, jaką wykonali w tak trudnym czasie. Powiat Oświęcimski również wsparł finansowo zakup nagród oraz ufundował gadżety dla zwycięzców.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość: dzieciom, młodzieży, ich opiekunom i rodzicom. Cieszymy się, że na konkurs wpłynęło tak wiele prac.

Wystawę pokonkursową można będzie oglądać w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content