FERIE Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na zajęcia otwarte w czasie ferii.

Harmonogram zajęć:

FERIE Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY

Zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych

27.01.2020  poniedziałek

9.00-12.00   Plastyka (W świecie kontrastów i podobieństw)                                              MDK  E. Wardzała-Sereś

9.00-12.00   Język angielski od kl. IV                                                                                        MDK M. Gallardo-Kuźma

10.00-12.15   Zajęcia literackie dla młodzieży przygotowującej się do matury                    MDK I. Paszko

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. średniozaawansowana                                                   MDK J. Majcherek

11.35-13.05   GRA NA KEYBOARDZIE                                                                                         MDK J. Majcherek

12.00-15.00   Język niemiecki                                                                                                        MDK M. Gallardo-Kuźma

15.45-18.00   Ceramika                                                                                                                    MDK A.Kobielusz

16.30-18.00   Plastyczne formy przestrzenne                                                                             MDK M. Domżał

 

9.00-10.30   Rękodzieło artystyczne                                                       Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

9.00-9.45    Cheerleading dla początkujących                             SP Brzezinka sala gimnastyczna A.Stawicka

9.30-11.00   PLASTYKA                                                                               SZS nr 1 s.20 Chełmek A. Mucha

9.50-11.20   RUSZ GŁOWĄ – gry karciane                                                        SP Brzezinka s. 3 A.Stawicka

10.00-12.15   Zajęcia teatralne                                                                                                  SP 8 A.Chodacka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                          PZ 11 Kęty K. Sibik

10.30-12.00   Plastyka                                                                               Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średniozaawansowana                                           PZ 11 Kęty K. Sibik

12.30-14.00   Rękodzieło artystyczne                                                                                            SP 8  A.Sanak

 

28.01.2020  wtorek

9.00-12.00   Warsztaty plastyczne – (Natura i wyobraźnia – wzajemne przenikanie)              MDK  E. Wardzała-Sereś

9.30-11.00   ABC Gitary – warsztaty dla początkujących                                                                 MDK J. Majcherek

10.00-12.20   ZESPÓŁ MUZYCZNY                                                                                                       MDK  K. Sibik

10.00-12.15   Zajęcia literackie dla młodzieży przygotowującej się do matury                              MDK I. Paszko

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – gry planszowe                                                                                       MDK A.Stawicka

14.00-15.30   Język angielski dla dzieci (kl. II-III)                                                                          MDK M. Gallardo-Kuźma

15.00-18.00   Plastyka                                                                                                                             MDK M. Domżał

15.45-18.00   Projektowanie mody                                                                                                       MDK A.Kobielusz

 

9.00-10.30   Rękodzieło artystyczne                                                       Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                          SP 11 s. 43 A.Stawicka

9.30-11.00   PLASTYKA                                                                                  SZS-P 2 s.5 Chełmek A.Mucha

10.00-11.30   Gry logiczne                                                                                           SZS 1 Chełmek J. Fudała

10.30-12.00    Plastyka                                                                              Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

11.15-13.30   Podstawy gry na gitarze elektrycznej – warsztaty dla początkujących

Piwnica Artystyczna J. Majcherek

12.00-13.30   Gry logiczne                                                                                        SZS-P 2 Chełmek J. Fudała

12.30-14.00   Rękodzieło artystyczne                                                                                            SP 8  A.Sanak

 

 

 

29.01.2020  środa

9.00-12.00   Grafika artystyczna – (W świecie czerni i bieli – linoryt, monotypia)                 MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-12.20   GRA NA GITARZE gr. średniozaawansowana                                                         MDK K. Sibik

10.20-12.35   RUSZ GŁOWĄ – gry logiczne                                                                                      MDK A.Stawicka

 

8.45-10.15    Zabawy taneczne i ruchowe                                                       SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

10.30-12.00   GRA NA GITARZE dla początkujących                                        PZ 6 Brzeszcze J. Majcherek

 

30.01.2020  czwartek

9.00-12.00   Rysunek i malarstwo (Martwa natura-inspiracje)                                         MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

11.45-14.00   GRA NA GITARZE gr. zaawansowana                                                               MDK  J. Majcherek

 

8.45-10.15   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                         SP 4 sala gimnastyczna A.Stawicka

10.00-11.30   Zabawy z językiem angielskim                                                           SZS-P 2 Chełmek J. Fudała

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                               SP Włosienica J. Majcherek

10.00-12.15   Zajęcia teatralne                                                                                                  SP 8 A.Chodacka

10.20-11.50   RUSZ GŁOWĄ – gry, zagadki, łamigłówki                                                 SP 4 s. 0 A.Stawicka

 

31.01.2020   piątek

10.00-11.30   ABC Gitary – warsztaty dla początkujących                                                   MDK J. Majcherek

10.00-11.30   Zajęcia historyczne                                                                                              MDK A.Kwarciak

11.35-13.50   ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY                                                   MDK J. Majcherek

 

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                         Piwnica Artystyczna A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                    SZS 1 Chełmek K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średniozaawansowana                                     SZS 1 Chełmek K. Sibik

 

03.02.2020  poniedziałek

9.00-10.30  Techniki uczenia się                                                                                             MDK A. Kwarciak

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. średniozaawansowana                                              MDK J. Majcherek

11.35-13.05   GRA NA KEYBOARDZIE                                                                                   MDK J. Majcherek

16.30-18.00   Plastyczne formy przestrzenne                                                                         MDK M. Domżał

15.45-18.00   Ceramika                                                                                                                MDK A.Kobielusz

 

9.00-9.45   Taniec towarzyski dla początkujących                      SP Brzezinka sala gimnastyczna A.Stawicka

9.30-11.00   PLASTYKA                                                                               SZS nr 1 Chełmek s.20 A. Mucha

9.50-11.20   RUSZ GŁOWĄ – gry, zagadki, łamigłówki                                    SP Brzezinka s. 3 A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                          PZ 11 Kęty K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średniozaawansowana                                           PZ 11 Kęty K. Sibik

 

04.02.2020 wtorek

9.30-11.00   ABC Gitary – warsztaty dla początkujących                                                   MDK J. Majcherek

10.00-12.20   ZESPÓŁ MUZYCZNY                                                                                         MDK  K. Sibik

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – gry strategiczne                                                                    MDK A.Stawicka

15.00-18.00   Plastyka                                                                                                                MDK M. Domżał

15.45-18.00   Projektowanie mody                                                                                          MDK A.Kobielusz

 

9.00-10.30   Zabawy taneczne i ruchowe                                                                        SP 11 s. 43 A.Stawicka

9.30-11.00   PLASTYKA                                                                                  SZS-P 2 Chełmek s.5 A.Mucha

 

05.02.2020  środa

10.00-12.20   GRA NA GITARZE gr. średniozaawansowana                                                     MDK K. Sibik

10.45-13.00   RUSZ GŁOWĄ – gry logiczne                                                                                   MDK A.Stawicka

 

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                         SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

10.00-11.30   Gry logiczne                                                                                           SZS 1 Chełmek J. Fudała

10.30-12.00   GRA NA GITARZE dla początkujących                                        PZ 6 Brzeszcze J. Majcherek

12.00-13.30   Gry logiczne                                                                                        SZS-P 2 Chełmek J. Fudała

 

06.02.2020  czwartek

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

10.00-11.30   Zajęcia dziennikarskie                                                                                            MDK A.Kwarciak

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

11.45-14.00   GRA NA GITARZE gr. zaawansowana                                                                MDK  J. Majcherek

 

8.45-10.15   Zabawy taneczne i ruchowe                                                       SP 4 sala gimnastyczna A.Stawicka

10.00-11.30   Zabawy z językiem angielskim                                                           SZS-P 2 Chełmek J. Fudała

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                               SP Włosienica J. Majcherek

10.20-11.50   RUSZ GŁOWĄ – gry karciane                                                                     SP 4 s. 0 A.Stawicka

 

07.02.2020   piątek

10.00-11.30   Zajęcia historyczne                                                                                            MDK A.Kwarciak

13.00-15.15    Zajęcia literackie                                                                                               MDK I. Paszko

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla młodzieży                                 Piwnica Artystyczna A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                    SZS 1 Chełmek K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średniozaawansowana                                     SZS 1 Chełmek K. Sibik

 

 

 

SZCZEGÓŁY  –  na str. internetowej:  www.mdkoswiecim.pl oraz w sekretariacie MDK, tel.: 33/842 42 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy placówek, w których odbywają się zajęcia:

 

MDK – Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu ul. Olszewskiego 1

SP 2    – Szkoła Podstawowa nr 2 w Oświęcimiu

SP 4    – Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu ul. Śniadeckiego 26

SP 8   – Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 41

SP 11 – Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 2a

SZS 1 – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku ul. Chrobrego 9

SZS-P 2 Chełmek – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku ul. Piłsudzkiego 1

SP Brzezinka – Szkoła Podstawowa w Brzezince ul. Szkolna 19

SP Włosienica – Szkoła Podstawowa we Włosienicy ul. Suskiego 53

PZ 6 Brzeszcze – Powiatowy Zespół nr 6 w Brzeszczach ul. Kościuszki 1

PZ 11 Kęty – Powiatowy Zespół nr 11 w Kętach ul. Wyspiańskiego 2

Świetlica Wiejska w Rajsku ul. Św. Floriana 3

Piwnica Artystyczna MDK – ul. Bema 4

Udział w zajęciach MDK jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zajęć.

yt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do swego działania.
Skip to content