Sekcje

NASZE ZAJĘCIA 2019/2020

 

PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE

PLASTYKA I PLASTYCZNE FORMY PRZESTRZENNE

 • ciekawe techniki plastyczne, malarskie, rysunkowe;
 • udział w konkursach krajowych i zagranicznych;
 • formy przestrzenne wykonane z masy solnej, gliny, papieru;
 • twórcze zabawy pozwalające realizować własne pomysły;

 

RYSUNEK

 • rysunek przestrzenny, perspektywa;
 • studium martwej natury, rysunek postaci;
 • wstępne przygotowanie do egzaminów na uczelnie artystyczne w zakresie sztuk plastycznych;

 

PROJEKTOWANIE MODY

 • rysunek żurnalowy;
 • projektowanie odzieży i przedmiotów użytkowych;
 • przeróbka ubrań;

 

GRAFIKA WARSZTATOWA

 • poznawanie tajemnic grafiki artystycznej;
 • proste formy druku wypukłego (linoryt, gipsoryt);
 • wgłębnego (suchoryt, plastikoryt);
 • techniki pokrewne (monotypia, kolograf);

 

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

 • ściegi hafciarskie, sploty makramy;
 • podstawy szydełkowania;
 • wykonywanie torebek, bransoletek, serwetek, ozdób z nici, wełny, sznurka;

 

CERAMIKA

 • naczynia użytkowe;
 • biżuteria;
 • elementy wystroju wnętrz;

 

MUZYCZNE

GRA NA GITARZE, GRA NA KEYBOARDZIE

 • nauka i doskonalenie gry na instrumentach;
 • akordy i schematy rytmiczne;
 • wykonywanie utworów indywidualnie i zespołowo;

 

ZESPÓŁ WOKALNY

 • kształtowanie warsztatu artystycznego;
 • przygotowanie sceniczne;
 • udział w koncertach i konkursach;

 

EDUKACYJNE

ZAJĘCIA HISTORYCZNE

 • spacery historyczne;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • tworzenie mapy historycznych miejsc w regionie;

 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE – JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

 • rozszerzanie słownictwa poznanego na lekcjach języka obcego;
 • przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka obcego w codziennych sytuacjach;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości przez budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości;

 

MŁODZIEŻOWY KLUB FILMOWY

 • popularyzacja i pogłębianie wiedzy na temat sztuki filmowej;
 • seanse kinowe i dyskusje o filmach;

 

TEATR I RECYTACJA

 • ćwiczenia dykcyjne;
 • drama, warsztaty sceniczne;
 • adaptacja tekstu dla potrzeb teatru młodego widza;

 

KLUB DZIENNIKARZA

 • pozyskiwanie informacji z różnych źródeł;
 • wizyty w ciekawych miejscach, sondy uliczne;
 • pisanie artykułów, reportaży, sprawozdań;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • praca przed kamerą i z mikrofonem;
 • techniki autoprezentacji;

 

TECHNIKI UCZENIA SIĘ

 • wzmacnianie motywacji, koncentracja i relaks, sposoby na stres;
 • mnemotechniki, szybkie czytanie, notowanie nielinearne;
 • zwiększanie pojemności i gotowości pamięci, umiejętności syntezy i analizy informacji;
 • rozwijanie wyobraźni, myślenia twórczego, kojarzenia, spostrzegawczości;

 

GRY LOGICZNE

 • gry umysłowe, zagadki, łamigłówki, kalambury;
 • rozwijanie twórczego myślenia;
 • ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci;

 

SPORTOWE

TANIEC

 • rozwijanie umiejętności taneczno – ruchowych;
 • nauczanie techniki poszczególnych tańców towarzyskich, latynoamerykańskich, standardowych oraz integracyjnych różnych krajów;
 • tworzenie układów tanecznych;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • zabawy taneczne, układy taneczne;
 • nauka zasad gry, doskonalenie umiejętności;
 • rozwijanie koncentracji, przewidywania, myślenia dedukcyjnego i logicznego;

 

SZACHY

 • poznawanie zasad gry, doskonalenie umiejętności;
 • rozwijanie koncentracji, przewidywania, myślenia logicznego i dedukcyjnego;
 • udział w turniejach szachowych.

Szczegółowe informacje w sekretariacie MDK:
ul. K. Olszewskiego 1,
tel. 33 842 42 64,
mdk@mdkoswiecim.pl

www.mdkoswiecim.pl