Izabela Paszko – nieobecność w dniach: 14 października do 17 listopada – zajęcia odwołane;

Anetta Sanak – nieobecność w dniach: 8 października do 21 listopada – zajęcia odwołane;