Nieobecności nauczycieli

Małgorzata Domżał – nieobecność w dniach: 20-22 stycznia 2020 r. – zajęcia odwołane;

Agnieszka Mucha – nieobecność w dniach: 17-23 stycznia 2020 r. – zajęcia odwołane;