Kadra Pedagogiczna MDK

 

mgr Bogumiła Goryczka
Dyrektor MDK
mgr Małgorzata Domżał mgr Jadwiga Fudała mgr Tomasz Kantyka
mgr Kamila Sibik mgr Izabela Sieranc mgr Janusz Majcherek
mgr Agnieszka Mucha mgr Izabela Paszko mgr Dariusz Pawlica
mgr Aleksandra Stawicka mgr Elżbieta Wardzała-Sereś mgr Anetta Sanak
 mgr Anna Kądziołka