Kadra Pedagogiczna MDK

 

mgr Bogumiła Goryczka
Dyrektor MDK
mgr Małgorzata Domżał mgr Jadwiga Fudała mgr Tomasz Kantyka
mgr Andrzej Kojdecki mgr Izabela Sieranc mgr Janusz Majcherek
mgr Agnieszka Mucha mgr Izabela Paszko mgr Dariusz Pawlica
mgr Mirosława Pawlica mgr Kinga Pawlik mgr Anetta Sanak
mgr Kamila Sibik mgr Elżbieta Wardzała-Sereś mgr Aleksandra Stawicka