Historia MDK

Rozpoczynamy zamieszczanie informacji na temat historii Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.

Opracowanie tekstu: Małgorzata Domżał i Aleksandra Stawicka

Zdjęcia na podstawie „Kroniki MDK”: Małgorzata Domżał

Historia MDK

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego, prowadzoną /od 1999 roku/ przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, a nadzorowaną przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Wadowicach. Prowadzi działalność w stałych sekcjach zainteresowań oraz organizuje imprezy otwarte dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu.

Placówka powstała w 1955 roku, kiedy to decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu został powołany Dom Harcerza. Dom spełniał głównie funkcje opiekuńcze, starając się zapewnić bezpieczeństwo i zajęcie licznej grupie dzieci i młodzieży pozostającej bez nadzoru i opieki dorosłych. Dysponował  pomieszczeniami  w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu.

Pod koniec lat 50-tych Dom Harcerza przemianowano na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Zmiana nazwy stanowiła awans dla placówki, umożliwiała modernizację  metod pracy i odejście od ścisłych zasad pracy harcerskiej.

Dom Kultury zaczął korzystać z pomieszczeń szkół podstawowych i średnich, w celu organizacji własnych zajęć pozaszkolnych. Wychowankowie placówki występowali na wielu imprezach dla mieszkańców miasta oraz wczasowiczów w trakcie obozów letnich.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych placówka prowadziła rocznie od 32 do 45 grup stałych sekcji zainteresowań skupiających około 1000 uczestników. Działały, między innymi sekcje: fanfarzystów, mandolinowa, akordeonistów, gitar, rzemiosła „Sobieradki”, modelarstwo szkutnicze,  koło elektrotechniczne, radiotechnika, krótkofalarstwo, radiopelengacja, koło fizyczno-chemiczne, fotografika, pracownia kroju i szycia, rękodzieło artystyczne, klub filatelistów, języki obce, pracownia plastyczna, teatrzyk kukiełkowy, zespół małych form teatralnych – kabaret „Kaktus”, klub łączności LOK, sekcje sportowe, grupy taneczne, biblioteka, miasteczko komunikacyjne. Zaczęła dominować funkcja wychowawcza i oświatowa.

Oto niektóre zdjęcia z archiwum Młodzieżowego Domu Kultury z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Rok szkolny 1962/63. Zespół mandolinowy prowadzony przez p. Bogdana Misia.

Zespół muzyczny prowadzony przez kier. DKDiM – mgr Zdzisława Sroczyńskiego

Pracownia kroju i szycia prowadzona przez p. Wandę Olearczyk. 1962/63r.

Pracownia techniczna prowadzona przez p. Zdzisława Grudniewicza.

Dziecięcy zespół muzyczny Alladynki 1965r.

Zespół mandolinowy 1966/67r.

Zespół gitarowy 1966/67r.

Na zdjęciu widoczny instruktor muzyczny mgr Józef Czekaj. 1966/67r.

Koło fizyko-chemiczne prowadzone przez p. Stanisławę Żak. 1967r.


Koło fizyko-chemiczne prowadzone przez p. Stanisławę Żak. 1967r.

Koło fizyko-chemiczne prowadzone przez p. Stanisławę Żak. 1967r.

Pracownia plastyczna prowadzona przez p. Stefanię Kosową. 1967r.

Pracownia plastyczna prowadzona przez p. Stefanię Kosową. 1967r.

Pracownia plastyczna prowadzona przez p. Stefanię Kosową. 1967r.

Zespoły taneczne prowadzone przez kierownika DKDiM p. Irenę Feć. 1964-66r.


Kabaret Kaktus. 8 marzec 1974r.

Kabaret Kaktus. 8 marzec 1974r.

Teatrzyk lalek PLASTUŚ prowadzony przez p. Zdzisława Grudniewicza.

We wrześniu 1971r. z inicjatywy dyrektora tej placówki mgr Fryderyka Dudzika oraz Władysława Kaka powstał Klub Łączności LOK.

W roku szkolnym 1973/74 Dom Kultury Dzieci i Młodzieży przemianowano na Młodzieżowy Dom Kultury. Uczestnicy zajęć odnosili liczne sukcesy w konkursach i przeglądach twórczości dziecięcej w kraju i za granicą. Zdobywali nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kabaretu, teatru, muzyki, fotografiki, krótkofalarstwa, radiotechniki, plastyki. Organizowano wiele imprez otwartych, w tym o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim (np. Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie), głównie konkursy wiedzy, zawody sportowe, przeglądy twórczości, pokazy dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, rajdy turystyczno-sprawnościowe. Placówka umacniała swoją pozycję w mieście i w powiecie. Pojawiały się nowe sekcje zainteresowań, np. koło akwarystyczne, szachowe, strzeleckie, szkutnicze, akrobatyka sportowa, pływalnia. Z piwnic Szkoły Podstawowej nr 2 przeniesiono pracownie MDK do pomieszczeń w bocznym skrzydle budynku, na pierwszym piętrze. Nadal zajęcia wielu sekcji odbywały się w pracowniach i salach gimnastycznych różnych szkół z terenu Oświęcimia.

Poniżej kilka zdjęć z archiwum MDK w Oświęcimiu:

Dziennik Polski Nr 6 – styczeń 1974

Dziennik Polski Nr 132 z 5 czerwca 1974r.

Na zdjęciu mgr Ryszard Bielasik ze swoimi akordeonistami (rok szkolny 1974/75)

Zespół małych form teatralnych kabaret KAKTUS powstał w 1972 pod kierownictwem artystycznym Marka Kowalowskiego i muzycznym Zdzisława Wójcika

Trzynaście migawek z „13-lecia KAKTUSA”

Zakończenie „zawodów” dla najmłodszych – turnieju „Baw się razem z nami” organizowanego przez MDK (marzec 1976)

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej w Oświęcimiu

Drużyna MDK na XII Ogólnopolski Rajd Leninowski 30.04-04.05.1978

Drużyna MDK na XII Ogólnopolski Rajd Leninowski 30.04-04.05.1978

Drużyna MDK na XII Ogólnopolski Rajd Leninowski 30.04-04.05.1978

Drużyna MDK na XII Ogólnopolski Rajd Leninowski 30.04-04.05.1978

Sekcja szachowa prowadzona przez p. B. Łukawieckiego Rok 1978

Luty 1978 – Teatr Poezji MDK: „Człowieku dobry”

Luty 1978 – Teatr Poezji MDK: „Człowieku dobry”

Luty 1978 – Teatr Poezji MDK: „Człowieku dobry”

Zakończenie VI Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich „Oświęcim” – 22.04.1978

Font Resize
Contrast