MDK realizuje międzynarodowy projekt artystyczny. Zapraszamy na musical GREASE

MDK realizuje międzynarodowy projekt artystyczny. Zapraszamy na musical GREASE

Międzynarodowy projekt artystyczny „GREASE 4.0”        W dniach 1 – 7 czerwca 2019 realizujemy projekt artystycznej wymiany młodzieżowej „Grease 4.0”, finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Organizacją nadrzędną jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Organizacjami partnerskimi są: Młodzieżowy

GALA KREATYWNYCH’2019

GALA KREATYWNYCH’2019

GALA KREATYWNYCH’2019   Gala Kreatywnych była okazją do zaprezentowania najciekawszych osobowości artystycznych szkół powiatowych.  Wyłoniono je podczas czwartej edycji Powiatowego Przeglądu Artystycznego „Kreatywni”, finansowanego jest przez Powiat Oświęcimski, a przeprowadzonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu. Na początku uroczystości podsumowano tegoroczny

NAGRODY WRĘCZONE

NAGRODY WRĘCZONE

       Czwartego kwietnia b.r. Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu podsumował XVIII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, na które wpłynęło 855 prac młodych twórców z 82 placówek z całej Polski. Prace oceniane były w sześciu kategoriach. Komisja Konkursowa przyznała

MŁODZIEŻ – DZIECIOM

MŁODZIEŻ – DZIECIOM

 Spektakl „Opowieści dziwnej treści”    20 marca 2019 r. w Piwnicy Artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury zagościły przedszkolaki na trzech przestawieniach, zagranych przez grupę teatralną MDK, pracującą pod opieką aktorki, pani Anny Kądziołki. Spektakl „Opowieści dziwnej treści” miał charakter interaktywny, wymagał