BIP-MAJĄTEK


Majątek publiczny – Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

Środki trwałe:

Łączna wartość działek: 12690,53 zł

nr 2006/1085, obręb Oświęcim o powierzchni: 2 m²
nr 2006/1159, obręb Oświęcim o powierzchni: 506 m²

 

Budynek placówki – udział 96/1807 części we współwłasności nieruchomości dla MDK
o kubaturze: 892,21 m³ oraz powierzchni użytkowej: 214,79 m²
wartość: 194213,07 zł

 

Budynek sali gimnastycznej –  udział 96/1807 części we współwłasności nieruchomości dla MDK
o kubaturze: 443,61 m³ oraz powierzchni użytkowej: 38,25 m²
wartość: 35243,99 zł

 

Obiekty inżynierii lądowej: 4246,99 zł

 

opracowała Wiesława Drabczyk

 

Font Resize
Contrast