BIP – DOKUMENTY

Kolejne sprawozdania finansowe publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej  sprawozdania,

t.j. Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu.

Sprawozdanie za 2016 rok

Sprawozdanie za 2015 rok

 

STATUT dostępny jest w sekretariacie MDK.

 

Regulaminy i inne dokumenty dla pracowników dostępne są w sekretariacie MDK.

Font Resize
Contrast