Wznowienie zajęć stacjonarnych w MDK

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu informuje, że od 4 stycznia MDK wznawia swoją działalność stacjonarną. Wyjątkiem są grupy, których zajęcia odbywają się w SZS-P nr 2 w Chełmku, ZSZTS w Oświęcimiu oraz w oświęcimskim Domu Dziecka. Te zajęcia odbywać będą się w formie zdalnej.

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele prowadzący grupy – informacje zostały przesłane na wskazane w kartach zapisu dziecka na zajęcia adresy mailowe ich rodziców i prawnych opiekunów.