Prace plastyczne uczestników zajęć

Chwalimy się pracami – prezentujemy wytwory rąk naszych młodszych i starszych artystów. Prace zostały przygotowane na zajęciach plastycznych i zajęciach rękodzieła artystycznego pod opieką pań Elżbiety Wardzały-Sereś oraz pani Anetty Sanak.