OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice!
Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu zwraca się z ogromną prośbą o dokonanie wpłaty na tzw. „Komitet Rodzicielski”.
Składka wynosi 50 zł za semestr .
Płatności można dokonać na konto Rady Rodziców:
odbiorca: Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu
nr konta: 39 1240 1170 1111 0010 0093 3183

tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, sekcja.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze wracają do Waszych dzieci w postaci finansowania imprez dla uczestników sekcji MDK, zakupu wody dostępnej na korytarzu, materiałów i pomocy do zajęć, nagród, itp.
Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU WYNOSI 10 ZŁ ZA MIESIĄC. W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA NALEŻNOŚCI, OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA JEST ZOBOWIĄZANA DO ZWRÓCENIA INSTRUMENTU. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO RADY RODZICÓW. COMIESIĘCZNE ZESTAWIENIE WPŁAT ZOSTANIE PRZEKAZANE PRZEZ SKARBNIKA RR DO SEKRETARIATU MDK.

Rada Rodziców przy MDK w Oświęcimiu