PODSUMOWANIE I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KUFER WYOBRAŹNI”

We wtorek 22 września br. w Piwnicy Artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu miało miejsce uroczyste podsumowanie I Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kufer wyobraźni”, objętego patronatem Starosty Oświęcimskiego. Nagrodzeni uczniowie szkół podstawowych i średnich nie tylko odebrali upominki i gratulacje, ale mieli okazję obejrzeć nagrodzone i wyróżnione prace. Pokonkursowy wernisaż prac upiększył wnętrze sali MDK i stał się dowodem na to, jak różnie dzieci i młodzież postrzegają „Piękno przyrody”, które było tematem pierwszej edycji konkursu.

Gościem honorowym była pani Teresa Jankowska – przedstawiciel Powiatu Oświęcimskiego, która zachwyciła się pięknem prac i stwierdziła, że „Póty człowiek jest młody, póki jest w nim piękno, a prace konkursowe udowadniają, ze ich twórcy będą wiecznie młodzi”.

Kilka słów o konkursie powiedziała również pani Małgorzata Domżał, jego koordynator, która jednocześnie zaprosiła wszystkich do udziału w drugiej edycji konkursu, noszącej tytuł „Kolorowy zawrót głowy”.

Na konkurs napłynęło ponad 200 prac i, jak spuentowała Teresa Jankowska „Kufer został otwarty i z pewnością zostanie zapełniony pięknem”.

Uroczystość dopełnił koncert Marcina Jureckiego, trzykrotnego laureata Powiatowego Przeglądu Artystycznego „Kreatywni” w towarzystwie nauczyciela MDK – Janusza Majcherka.