AKCJA – REKRUTACJA

Informujemy, że wszystkie wnioski o przyjęcie na zajęcia w MDK w roku szkolnym 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia znajduje się w siedzibie MDK przy ul. Olszewskiego 1.

Jednocześnie przypominamy o konieczności potwierdzenia chęci uczestnictwa w zajęciach poprzez wypełnienie OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI do dnia 14 września 2020 r.

Druk do pobrania: Oświadczenie potwierdzenia woli

Nabór uzupełniający trwa do 21 września 2020 r.