WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI MDK

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu informuje, że od dnia 18 maja 2020 r. zostaje wznowiona działalność MDK wg nowych zasad i nowego harmonogramu zajęć. Przywrócone zostają jedynie zajęcia, które odbywają się w budynku MDK przy ulicy Olszewskiego 1.

Z powodu konieczności zmniejszenia liczebności grup i dostosowania ich do aktualnych przepisów, w dniach 18-22 maja 2020 r. przyjmowane są zapisy na zajęcia dla obecnych uczestników zajęć. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić telefonicznie lub mailowo na adres sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl najpóźniej dwa dni przed zajęciami.

Najpóźniej w dniu zajęć należy wrzucić do skrzynki na dokumenty, znajdującej się w holu MDK Deklarację i Oświadczenie opiekuna dziecka (załącznik nr 1 i 2), a w przypadku pełnoletnich uczestników zajęć Deklarację i Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć (załącznik nr 3 i 4). Skan Deklaracji i Oświadczenia można również przesłać na adres: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl.

W czasie obecności na zajęciach na terenie Młodzieżowego Domu Kultury pracowników MDK/uczestników zajęć/rodziców obowiązują Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

Zajęcia odbywające się w innych miejscach, niż w głównej siedzibie MDK (Oświęcim, ul. Olszewskiego 1), nadal prowadzone są zdalnie. Uczestnicy zajęć nie uczestniczący w zajęciach stacjonarnych również otrzymują materiały na zasadach obowiązujących dotychczas (nauczanie zdalne).

HARMONOGRAM zajęć 25 maj-5 czerwiec 2020

procedura COVID-19

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA

Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA

Załącznik-nr-3-OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO

Załącznik-nr-4-DEKLARACJA-PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA