Pozyskiwanie informacji i załatwianie spraw w MDK

W związku z zagrożeniem koronawirusem Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, których obsługuje. Od najbliższego czwartku (12 marca) prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku MDK tylko do spraw koniecznych.

Proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji:

Zmianie ulegają godziny pracy sekretariatu MDK:

12 marca 2020 r. –  8:00 – 16:00

13-25 marca 2020 r. – 7:00 – 15:00

Dyrektor MDK

Alina Kwarciak