„Kreatywni 2020” w kęckim „Wyspianie” – 4 marca 2020 r.