PROŚBA RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice!
Rada Rodziców
Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu
zwraca się z ogromną prośbą o dokonanie wpłaty na tzw. „Komitet Rodzicielski”.
Składka wynosi 50 zł za semestr .
Płatności można dokonać na konto Rady Rodziców:
odbiorca: Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu
nr konta: 39 1240 1170 1111 0010 0093 3183
tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, sekcja.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że wpłacane przez Państwa pieniądze
wracają do Waszych dzieci w postaci finansowania imprez dla uczestników
sekcji MDK, zakupu wody dostępnej na korytarzu, materiałów i pomocy
do zajęć, nagród, itp.
Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz
jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.
Rada Rodziców przy MDK w Oświęcimiu