DARUJMY ŚWIATU POKÓJ

20 września 2019 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury podsumowano XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”, objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Wśród 543 prac nadesłanych na konkurs, które oceniła komisja w składzie: Bożena Formas-Mądry – artysta plastyk, Paweł Warchoł – artysta plastyk, Agnieszka Kołodziej-Ryś – plastyk, Magdalena Prochowska – plastyk, komisja przyznała nagrodę specjalną, równorzędne nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych.

Wśród laureatów znaleźli się również uczestnicy zajęć organizowanych przez MDK:

nagrodzeni: Alicja Mądrala, Marta Brzęk , Aleksandra Leszczyńska, Igor Stoczek

wyróżnieni: Mateusz Chudy, Paulina Czarnik

autorzy wyróżnieni udziałem w pokonkursowej wystawie: Magdalena Mąsior

Nagrodzone prace można obejrzeć w galerii „Tyle Światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury do 20 października 2019 r.