LATO Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY

LATO Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze zajęcia wakacyjne

 

21.06.2019 piątek

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

10.00-12.15   SZACHY gr. zaawansowana                                                                              MDK Ł. Goc

11.40-13.55   ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY                                                  MDK J. Majcherek

 

8.45-11.00   ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE                                   SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

9.00-11.15   RYSUNEK                                                                                          ZSZTS  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                    SZS 1 Chełmek K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                     SZS 1 Chełmek K. Sibik

17.15-18.45   TAŃCE TOWARZYSKIE dla młodzieży                                           PZ nr 1 Oświęcim sala gimn.

 

24.06.2019  poniedziałek

9.00-10.30   ZABAWY PLASTYCZNE                                                                         MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

10.00-12.15   SZACHY gr. początkująca                                                                                      MDK Ł. Goc

10.35-12.50   PLASTYKA                                                                                          MDK  E. Wardzała-Sereś

11.35-13.05   GRA NA KEYBOARDZIE                                                                            MDK J. Majcherek

 

9.00-10.30    RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE                                                                             SP 8 A.Sanak

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                         SP5 s. 028 A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                          PZ 11 Kęty K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                         PZ 11 Kęty K. Sibik

14.30-16.00   PLASTYKA                                                                                          SZS 1 Chełmek A.Mucha

 

25.06.2019  wtorek

9.00-11.15    GRAFIKA WARSZTATOWA                                                              MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                              MDK J. Majcherek

10.00-12.20   ZESPÓŁ MUZYCZNY                                                                                         MDK  K. Sibik

 

9.00-10.30   RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE                                       Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

9.10-10.40   RUSZ GŁOWĄ – gry, zagadki, łamigłówki                                   SP Brzezinka s. 3 A.Stawicka

10.30-12.00   ZABAWY PLASTYCZNE                                               Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

10.45-12.15   ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE                 SP Brzezinka sala gimnastyczna A.Stawicka

11.45-14.00   GITARA ELEKTRYCZNA podstawy gry        Młodzieżowa Piwnica Artystyczna J.Majcherek

14.30-16.00   PLASTYKA                                                                                      SZS-P 2 Chełmek A.Mucha

 

26.06.2019  środa

10.00-12.20   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                              MDK K. Sibik

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – gry planszowe                                                                      MDK A.Stawicka

 

9.00-10.30   WARSZTATY PLASTYCZNE                                                          ZSZTS  E. Wardzała-Sereś

9.00-10.30   RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE                                      Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                        SP 11 s. 43 A.Stawicka

10.30-12.00   ZABAWY PLASTYCZNE                                               Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

10.30-12.00   GRA NA GITARZE                                                                        PZ 6 Brzeszcze  J. Majcherek

 

27.06.2019  czwartek

9.10-10.40   RUSZ GŁOWĄ – zdolności twórcze                                                                MDK A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

11.45-14.00   GRA NA GITARZE gr. zaawansowana                                                          MDK J. Majcherek

 

9.00-11.15   MALARSTWO                                                                                   ZSZTS  E. Wardzała-Sereś

9.00-10.30   RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE                                                                            SP 8 A.Sanak

10.00-11.30   GRA NA GITARZE                                                                         SP Włosienica  J. Majcherek

10.45-12.15   MODELARSTWO                                                                                                    SP2 A.Sanak

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – szybkość i spostrzegawczość                                              MDK A.Stawicka

 

28.06.2019   piątek

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

10.00-12.15   SZACHY- TURNIEJ WAKACYJNY                                                                     MDK Ł. Goc

11.35-13.50   ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY                                               MDK J. Majcherek

 

8.30-9.15      AEROBIK                                                                                 SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

9.00-10.30   MODELARSTWO                                                                                                    SP2 A.Sanak

9.20-10.50   ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE                                   SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                    SZS 1 Chełmek K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                     SZS 1 Chełmek K. Sibik

17.15-18.45   TAŃCE TOWARZYSKIE dla młodzieży                                           PZ nr 1 Oświęcim sala gimn.

 

1.07.2019  poniedziałek

9.00-10.30   ZABAWY PLASTYCZNE                                                                         MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

10.35-12.50   PLASTYKA                                                                                              MDK  E. Wardzała-Sereś

11.35-13.05   GRA NA KEYBOARDZIE                                                                                MDK J. Majcherek

 

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                         SP5 s. 028 A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                            PZ 11 Kęty K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                           PZ 11 Kęty K. Sibik

 

2.07.2019 wtorek

9.00-11.15   GRAFIKA WARSZTATOWA                                                                   MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

10.00-12.20   ZESPÓŁ MUZYCZNY                                                                                         MDK  K. Sibik

 

9.10-10.40   RUSZ GŁOWĄ – puzzle, tangramy, memory                                SP Brzezinka s. 3 A.Stawicka

10.45-12.15   ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE                 SP Brzezinka sala gimnastyczna A.Stawicka

11.45-14.00   GITARA ELEKTRYCZNA podstawy gry        Młodzieżowa Piwnica Artystyczna J.Majcherek

 

 

3.07.2019  środa

10.00-12.20   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                               MDK K. Sibik

 

9.00-10.30   WARSZTATY PLASTYCZNE                                                          ZSZTS  E. Wardzała-Sereś

9.00-10.30   ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE                                                  SP 11 s. 43 A.Stawicka

10.30-12.00   GRA NA GITARZE                                                                        PZ 6 Brzeszcze  J. Majcherek

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – pictureka, detektyw                                                    SP 11 s. 43 A.Stawicka

 

4.07.2019  czwartek

9.10-10.40   RUSZ GŁOWĄ – zdolności wzrokowo-przestrzenne                                      MDK A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – gry karciane                                                                         MDK A.Stawicka

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

11.45-14.00   GRA NA GITARZE gr. zaawansowana                                                          MDK J. Majcherek

 

9.00-11.15   RYSUNEK                                                                                          ZSZTS  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   GRA NA GITARZE                                                                         SP Włosienica  J. Majcherek

 

5.07.2019   piątek

9.00-11.15   GRAFIKA WARSZTATOWA                                                             MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

11.35-13.50   ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY                                               MDK J. Majcherek

 

8.30-9.15     AEROBIK                                                                                 SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

9.20-10.50   ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE                                   SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                    SZS 1 Chełmek K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                     SZS 1 Chełmek K. Sibik

 

8.07.2019  poniedziałek

9.00-10.30   ZABAWY PLASTYCZNE                                                                    MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

10.35-12.50   PLASTYKA                                                                                          MDK  E. Wardzała-Sereś

11.35-13.05   GRA NA KEYBOARDZIE                                                                            MDK J. Majcherek

 

9.00-10.30  TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                          SP5 s. 028 A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                          PZ 11 Kęty K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                           PZ 11 Kęty K. Sibik

 

9.07.2019 wtorek

9.00-11.15   GRAFIKA WARSZTATOWA                                                             MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

10.00-12.20   ZESPÓŁ MUZYCZNY                                                                                         MDK  K. Sibik

 

9.00-10.30   RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE                                      Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

9.10-10.40   RUSZ GŁOWĄ – gry karciane                                                       SP Brzezinka s. 3 A.Stawicka

10.30-12.00   ZABAWY PLASTYCZNE                                               Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

10.45-12.15   ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE                 SP Brzezinka sala gimnastyczna A.Stawicka

 

10.07.2019  środa

10.00-12.20   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                               MDK K. Sibik

 

9.00-10.30   WARSZTATY PLASTYCZNE                                                        ZSZTS  E. Wardzała-Sereś

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                        SP 11 s. 43 A.Stawicka

10.30-12.00   GRA NA GITARZE                                                                        PZ 6 Brzeszcze  J. Majcherek

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – gry zręcznościowe                                                       SP 11 s. 43 A.Stawicka

 

11.07.2019  czwartek

9.00-10.30   RUSZ GŁOWĄ – gry na szachownicy                                                             MDK A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – kalambury, gry słowne                                                        MDK A.Stawicka

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                   MDK  K. Sibik

11.45-14.00   GRA NA GITARZE gr. zaawansowana                                                          MDK J. Majcherek

 

10.00-11.30   GRA NA GITARZE                                                                         SP Włosienica  J. Majcherek

 

12.07.2019   piątek

10.00-11.30   ABC GITARY warsztaty dla początkujących                                                 MDK J. Majcherek

11.35-13.50   ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY                                               MDK J. Majcherek

 

8.45-11.00   ZABAWY TANECZNE I RUCHOWE                                   SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                    SZS 1 Chełmek K. Sibik

11.35-13.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                     SZS 1 Chełmek K. Sibik

 

15.07.2019  poniedziałek

9.00-10.30  TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                                 SP5 s. 028 A.Stawicka

 

16.07.2019 wtorek

9.10-10.40   RUSZ GŁOWĄ – gry logiczne                                                      SP Brzezinka s.3  A.Stawicka

10.00-11.30   PLASTYKA                                                                                     SZS-P 2 Chełmek A.Mucha

10.45-12.15  ZABAWY TANECZNE i RUCHOWE                                           SP Brzezinka sala gimn. A.Stawicka

 

SZCZEGÓŁY  –   w sekretariacie MDK, tel.: 33/842 42 64

Poniżej adresy placówek, w których odbywają się zajęcia:

MDK – Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu ul. Olszewskiego 1

SP 2    – Szkoła Podstawowa nr 2 w Oświęcimiu

SP 5    – Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu ul. Kalicińskiego 5

SP 8    – Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 41

SP 11 – Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 2a

SZS 1 – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku ul. Chrobrego 9

SZS-P 2 Chełmek – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku ul. Brzozowa 7-9

SP Brzezinka – Szkoła Podstawowa w Brzezince ul. Szkolna 19

SP Włosienica – Szkoła Podstawowa we Włosienicy ul. Suskiego 53

PZ nr 1 Oświęcim – Powiatowy Zespół nr 1 Szk. Ogólnokształcących ul. Konarskiego 24

PZ 6 Brzeszcze – Powiatowy Zespół nr 6 w Brzeszczach ul. Kościuszki 1

PZ 11 Kęty – Powiatowy Zespół nr 11 w Kętach ul. Wyspiańskiego 2

Świetlica Wiejska w Rajsku ul. Św. Floriana 3

Młodzieżowa Piwnica Artystyczna MDK – ul. Bema 4