BEZPIECZNA PLACÓWKA

BEZPIECZNA PLACÓWKA

W placówkach oświatowych obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Celem zapewnienia sprawnych działań w placówce prosimy o kierowanie do nas wszelkich  sygnałów o niepokojących zjawiskach wśród dzieci i młodzieży MDK  na skrzynkę mailową: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl lub telefonicznie 33 8424264.