NAGRODY WRĘCZONE

 

     Czwartego kwietnia b.r. Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu podsumował XVIII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, na które wpłynęło 855 prac młodych twórców z 82 placówek z całej Polski. Prace oceniane były w sześciu kategoriach. Komisja Konkursowa przyznała łącznie 46 nagród i 45 wyróżnień, a 100 prac zakwalifikowała do wystawy.

     Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia, ufundowane przez MDK i Starostwo Powiatowe. Nagrody wręczali: pan Paweł Kobielusz – wicestarosta oświęcimski, pani Maria Nitka – dyrektor wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty, pan Paweł Warchoł – artysta-plastyk i juror oraz pani Bogumiła Goryczka – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.

     Szczegółowe wyniki znajdują się w zakładce KONKURSY.

     Uroczystość była też okazją do podsumowania Miejskiego Konkursu Wiedzy o Oświęcimiu. Laureatami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu – NATALIA KAJM oraz KAROL SYNOWIEC. Nagrody ufundowali: MDK oraz Urząd Miasta Oświęcim.

     Podczas wernisażu zgromadzona publiczność mogła nie tylko podziwiać prace plastyczne, ale miała też okazję posłuchać dobrej muzyki w wykonaniu wokalistki MDK – Soni Nowak przy akompaniamencie gitarowym pana Janusza Majcherka.

     Wystawę pokonkursową można oglądać do 20 kwietnia na górnym holu Oświęcimskiego Centrum Kultury.

     Wystawę przygotowały panie plastyczki MDK: Elżbieta Wardzała-Sereś i Anetta Sanak.
 

    Składamy gorące podziękowania Dyrekcji i Pracownikom Oświęcimskiego Centrum Kultury za pomoc w organizacji uroczystości.