Uroczystość podsumowująca XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!”

 

XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!”

We wtorek, 8 stycznia odbyła się uroczystość podsumowująca XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!”, odbywający się pod patronatem Starosty Oświęcimskiego, a organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu i Akcję Katolicką przy Parafii św. Maksymiliana.

 

 

Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość obejrzenia wystawy prac konkursowych – nagrodzonych i wyróżnionych przez jurorów. Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk naszych gości i sponsorów. Wśród nich znaleźli się: pani Teresa Jankowska, reprezentująca Zarząd Powiatu, pan Krzysztof Kania, wiceprezydent Miasta Oświęcim, pani Halina Musiał, wicewójt Gminy Oświęcim, pani Maria Nitka, dyrektor wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty, pani naczelnik Monika Stalica, pani dyrektor Barbara Rokowska, pani prezes Dorota Kinalczyk.

 

NAGRODĘ GRAND PRIX OTRZYMAŁA MARTYNA SZEWCZYK z MDK w Oświęcimiu

 

   Laureatami równorzędnych nagród w poszczególnych kategoriach zostali:

BAKALARSKA RÓŻA Sołectwo Stawy Grojeckie

BOGUNIA EMILIA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach

BZIBZIAK ALEKSANDRA MDK w Oświęcimiu

FIK OLIWIA MDK w Oświęcimiu

GRELOWSKA ANTONINA Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu

GRYSZAN MARTYNA Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu

KOCIMSKA MARTA  MDK w Oświęcimiu

PIÓRO KAROLINA Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu

PTAK GABRIELA MDK w Oświęcimiu

RZEMIŃSKI SZYMON Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu

STACHURA NATALIA Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu

TELESIEWICZ MARTYNA Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu

CZARNIK PAULINA MDK w Oświęcimiu

KARKOSZKA KAJA MDK w Oświęcimiu

KUŹMA AGNIESZKA Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku

SMORĘDA WERONIKA Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu

ŚLEBARSKI IGOR  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach

CHOLEWKA NATALIA Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu

DĄBROŚ KAROLINA MDK w Oświęcimiu

DUCZMAL ALICJA ZSZTS  w Oświęcimiu

GAWROŃSKA-MERSZTEIN NADIA MDK w Oświęcimiu

GROCHAL KALINA Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu

GROŃCZAK WERONIKA ZSZTS  w Oświęcimiu

KLĘCZAR AMELIA Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku

KLĘCZAR FAUSTYNA MARIA Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku

KOWALIK ANITA MDK w Oświęcimiu

KUMAŃSKA MICHALINA MDK w Oświęcimiu

LESZCZYŃSKA ALEKSANDRA MDK w Oświęcimiu

ŁATA OLIWIA Dom Kultury w Kętach

MICHALAK MIŁOSZZSZTS  w Oświęcimiu

MIŁOŃ KRZYSZTOF Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu

MOZGAŁA JULIA Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku

NECZEK NATALIA Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku

NIKIEL MATEUSZ Dom Kultury w Kętach

NOWAK NATALIA Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu

NOWAK SYLWIA MDK w Oświęcimiu

RADWAN JAN ZSZTS  w Oświęcimiu

ROMIK ALEKSANDRA Dom Kultury w Kętach

SERUGA PATRYCJA Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

SYRYŃSKA- GIRO SONIA Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu

SZCZUREK DOMINIK Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu

WĘGRZYNEK KRYSTIAN Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach

WIECZOREK WIKTORIA Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku

WÓJCIK MATEUSZ  ZSZTS  w Oświęcimiu

ZNALEŹNIAK WERONIKA  ZSZTS  w Oświęcimiu

Nagroda Specjalna Dyrektora MDK przypadła Martynie Jedynowicz.

   

  

 

Podczas uroczystości na scenie zaprezentowali się młodzi muzycy MDK:

Zuzanna Bratek, Anna Walancik, Marta Jurkiewicz, Zuza Jurkiewicz, Zuza Pacocha, Natalia Marciniec.

 

 

O oprawę graficzną uroczystości zadbały panie: Elżbieta Wardzała-Sereś i Anetta Sanak. Muzyków przygotowali: pani Kamila Sibik i pan Janusz Majcherek. Koordynatorem konkursu była pani Bogumiła Goryczka [dyrektor MDK].