FERIE z MDK

FERIE Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY

Zapraszamy na nasze zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych:

 

14.01.2019  poniedziałek

9.00-10.30   Projektowanie ubioru                                                                     MDK  E. Wardzała-Sereś

9.00-10.30   Plastyczne formy przestrzenne                                                      MDK M. Domżał

10.35-12.50   PEJZAŻ ZIMOWY – eksperymenty z akwarelą – zajęcia plastyczne       MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                         MDK  J. Majcherek

11.35-13.05   GRA NA KEYBOARDZIE                                                                              MDK  J. Majcherek

 

9.10-10.40  TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                SP 5   s. 028 A. Stawicka

10.00-11.30   PLASTYKA                                                                                 SZS nr 1 Chełmek A. Mucha

10.00-11.30   Rzemiosło artystyczne                                                             Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

10.30-12.45   Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży                             Piwnica Artystyczna I. Paszko

11.30-13.00   Zabawy plastyczne                                                                   Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

 

15.01.2019  wtorek

9.00-11.15   Grafika warsztatowa (monotypia graficzna)                                                  MDK  E. Wardzała-Sereś

9.00-12.00   Plastyka                                                                                                                 MDK M. Domżał

9.30-11.00   ABC Gitary – warsztaty dla początkujących                                                   MDK J. Majcherek

 

9.10-10.40   RUSZ GŁOWĄ – gry, zagadki, łamigłówki                                      SP Brzezinka s. 3 A.Stawicka

10.00-11.30   PLASTYKA                                                                                     SZS-P ul. Brzozowa 9A Chełmek A.Mucha

10.00-11.30   Rzemiosło artystyczne                                                                    Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

10.45-12.15   Zabawy taneczne i ruchowe                                                            SP Brzezinka sala gimnastyczna A.Stawicka

11.30-13.00   Zabawy plastyczne                                                                           Świetlica Wiejska w Rajsku  A.Sanak

11.15-13.30   Podstawy gry na gitarze elektrycznej – warsztaty dla początkujących            Piwnica Artystyczna J. Majcherek

13.30-15.00   Rzemiosło artystyczne                                                                                              SP 8 A.Sanak

 

16.01.2019  środa

9.00-10.30   Warsztaty plastyczne                                                                               MDK  E. Wardzała-Sereś

10.45-12.15   RUSZ GŁOWĄ – gry karciane                                                               MDK A.Stawicka

 

9.00-10.30   Rzemiosło artystyczne                                                                              SP 8 A.Sanak

9.00-10.30   TANIEC TOWARZYSKI dla początkujących                                        SP 11 s. 43 A.Stawicka

10.30-12.00   GRA NA GITARZE dla początkujących                                               PZ 6 Brzeszcze J. Majcherek

10.30-12.45   Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży                                          Piwnica Artystyczna I. Paszko

 

17.01.2019  czwartek

9.00-11.15   Rysunek i malarstwo (Martwa natura-rysunek)                                                MDK  E. Wardzała-Sereś

9.10-10.40   POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI – zdolności twórcze                                    MDK A.Stawicka

10.45-12.15   POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI – szybkość i spostrzegawczość                 MDK A.Stawicka

11.45-14.00   GRA NA GITARZE gr. zaawansowana                                                               MDK  J. Majcherek

 

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                  SP Włosienica J. Majcherek

 

18.01.2019   piątek

9.00-11.15   Rysunek i malarstwo (Martwa natura-malarstwo)                                         MDK  E. Wardzała-Sereś

10.00-11.30   ABC Gitary – warsztaty dla początkujących                                                   MDK J. Majcherek

11.35-13.50   ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY                                                   MDK J. Majcherek

 

8.55-9.40   AEROBIK                                                                                                        SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

9.45-11.15   Zabawy taneczne i ruchowe                                                                         SP 2 średnia sala gimn. A.Stawicka

10.00-11.30   Gry logiczne                                                                                                 SZS 1 Chełmek J. Fudała

12.30-14.00   Gry logiczne                                                                                                  SZS-P 2 Chełmek J. Fudała

 

21.01.2019  poniedziałek

9.00-10.30   Projektowanie ubioru                                                                                MDK  E. Wardzała-Sereś

9.00-10.30   Plastyczne formy przestrzenne                                                                MDK M. Domżał

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                     MDK J. Majcherek

10.35-12.50   Plastyka                                                                                                     MDK  E. Wardzała-Sereś

11.35-13.05   GRA NA KEYBOARDZIE                                                                         MDK J. Majcherek

 

9.10-10.40   CHEERLEADING dla początkujących                                                    SP 5 s.028 A.Stawicka

10.00-11.30   PLASTYKA                                                                                               SZS nr 1 Chełmek A. Mucha

11.00-12.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                      PZ 11 Kęty K. Sibik

12.35-14.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                   PZ 11 Kęty K. Sibik

 

22.01.2019 wtorek

9.00-11.15   Grafika warsztatowa (Monotypia malarska)                                              MDK  E. Wardzała – Sereś

9.00-12.00   Plastyka                                                                                                           MDK M. Domżał

9.30-11.00   ABC Gitary – warsztaty dla początkujących                                              MDK J. Majcherek

11.00-13.20   ZESPÓŁ MUZYCZNY                                                                                   MDK  K. Sibik

 

10.00-11.30   PLASTYKA                                                                                         SZS-P ul. Brzozowa 9A Chełmek A.Mucha

10.00-11.30   Gry logiczne                                                                                           SZS 1 Chełmek J. Fudała

11.15-13.30   Podstawy gry na gitarze elektrycznej – warsztaty dla początkujących      Piwnica Artystyczna J. Majcherek

12.30-14.00   Gry logiczne                                                                                          SZS-P 2 Chełmek J. Fudała

16.00-18.15   Warsztaty gitarowe                                                                              Piwnica Artystyczna K. Sibik

 

23.01.2019  środa

11.00-13.20   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                                MDK K. Sibik

 

10.30-12.00   GRA NA GITARZE dla początkujących                                           PZ 6 Brzeszcze J. Majcherek

16.00-18.15   Warsztaty gitarowe                                                                                  Piwnica Artystyczna K. Sibik

 

24.01.2019  czwartek

11.00-12.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                       MDK  K. Sibik

11.45-14.00   GRA NA GITARZE gr. zaawansowana                                                           MDK  J. Majcherek

12.35-14.05   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                                       MDK  K. Sibik

10.00-11.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                               SP Włosienica J. Majcherek

 

25.01.2019   piątek

10.00-11.30   ABC Gitary – warsztaty dla początkujących                                                   MDK J. Majcherek

11.35-13.50   ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY                                                   MDK J. Majcherek

 

11.00-12.30   GRA NA GITARZE gr. początkująca                                                       SZS 1 Chełmek K. Sibik

12.35-14.05   GRA NA GITARZE gr. średnio-zaawansowana                                     SZS 1 Chełmek K. Sibik

 

26.01.2019   sobota

11.00-14.00   Warsztaty gitarowe                                                                               Piwnica Artystyczna K. Sibik

 

 

SZCZEGÓŁY  w sekretariacie MDK, tel.: 33 842 42 64

 

Poniżej adresy placówek, w których odbywają się zajęcia:

MDK – Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu ul. Olszewskiego 1

Piwnica Artystyczna MDK – Oświęcim, ul. Bema 4  [budynek Internatu]

SP 2    – Szkoła Podstawowa nr 2 w Oświęcimiu ul. Olszewskiego 2a

SP 5    – Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu ul. Kalicińskiego 5

SP 8   – Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 41

SP 11 – Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 2a

SZS 1 Chełmek – Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku ul. Chrobrego 9

SZS-P Chełmek – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku ul. Piłsudskiego 1

SP Brzezinka – Szkoła Podstawowa w Brzezince ul. Szkolna 19

SP Włosienica – Szkoła Podstawowa we Włosienicy ul. Suskiego 53

PZ 6 Brzeszcze – Powiatowy Zespół nr 6 w Brzeszczach ul. Kościuszki 1

PZ 11 Kęty – Powiatowy Zespół nr 11 w Kętach ul. Wyspiańskiego 2

Świetlica Wiejska w Rajsku ul. Św. Floriana 3