100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

 

W dniu 8 listopada 2018 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się powiatowa uroczystość, poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku, w okolicznościowych wystąpieniach zaprezentowali się: senator Andrzej Pająk, wicestarosta Jarosław Jurzak, dyrektor Iwona Gibas.

Potem nastąpiło podsumowanie czterech konkursów, zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu. Były to: V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje Miejsce Na Ziemi”,  II  Powiatowy Konkurs  Pieśni  Patriotycznej, IV Powiatowy Konkurs Historyczny „Solidarni”, Powiatowy Konkurs Na Krótką Formę Multimedialną  „Niepodległa 1918-2018”. Dyrektor MDK Bogumiła Goryczka omówiła pokrótce przebieg konkursów, podziękowała młodzieży za udział, jurorom za pracę w komisjach oraz sponsorom za wartościowe nagrody.  W skład komisji konkursowych weszli:   Maria Nitka, Elżbieta Tymińska, Kamila Sibik, Bogumiła Goryczka, Marek Flisowski, Marcin Domarzewski, Artur Kasprzykowski. Fundatorzy nagród: Powiat Oświęcimski, Firma Chemiczna Synthos, NSZZ „Solidarność” – Region Małopolska i Region Podbeskidzie, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody z rąk przedstawicieli instytucji, które je ufundowały.

     Zwycięzcami poszczególnych konkursów zostali:

konkursu historycznego –  Kamil Malec z LO im. Konarskiego w Oświęcimiu

konkursu muzycznego – Paweł Prokopowicz z ZSZTS w Oświęcimiu

konkursu fotograficznego – Magdalena Gromysz z MDK w Lublinie

konkursu filmowego – Agata Przystał z PCKTiB w Oświęcimiu

[szczegółowe wyniki w zakładce KONKURSY]

     W trakcie uroczystości na scenie zaprezentowali swoje talenty zdobywcy trzech pierwszych miejsc w II Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej: Paweł Prokopowicz, Monika Krajniewska i Filip Komajda. Na ekranie wyświetlono zwycięską prezentację autorstwa Agaty Przystał.

Po filmie na scenę wkroczyli młodzi aktorzy i muzycy, prezentując w artystyczny sposób wybrane momenty ostatniego 100-lecia przykładowej rodziny Polaków. W gronie występujących znaleźli się aktorzy Grupy Teatralnej „Minus Jeden” z PZ nr 9 w Kętach,  muzycy z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu (wspaniała Zuzia Bratek w roli Hanki Ordonówny)  i Igor Godlewski z PZ 9. Nauczycielami przygotowującymi uroczystość byli: Kamila Sibik, Janusz Majcherek, Izabela Paszko, Sławomir Dwornik, Anna Kapcia. O oprawę graficzną uroczystości zadbały plastyczki: Elżbieta Wardzała – Sereś i Anetta Sanak. One też przygotowały pokonkursową wystawę fotograficzną w holu OCK.

Uroczystość była też okazją do zaprezentowania publikacji „Drogi do niepodległości”, poświęconej legionistom Piłsudskiego z Ziemi Oświęcimskiej. Jej inicjatorką i koordynatorką jest pani dyrektor Maria Nitka (Kuratorium Oświaty), a wydaniem zajął się Młodzieżowy Dom Kultury. Publikacja została sfinansowana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu. Materiały zostały zebrane i opracowane przez młodzież i nauczycieli ze szkół i placówek z terenu powiatu.