Młodzieżowa Piwnica Artystyczna już otwarta :)

 

     9 października 2018 r. odbyła się bardzo radosna dla nas uroczystość otwarcia Młodzieżowej Piwnicy Artystycznej MDK.

Spotkanie rozpoczęli znani i lubiani muzycy Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu: Kasia Kolasa, Wojtek Kościelniak, Kacper Ledwoń, Maciek Adamus i Michał Wiśniewski, czyli zespół WALK.

Prowadząca spotkanie,  Anna Kądziołka ciepło powitała zebranych, wśród których znaleźli się: starosta Zbigniew Starzec, wicestarosta Jarosław Jurzak, członek Zarządu Ewa Pawlusiak, sekretarz Aleksandra Bibrzycka, naczelnik Monika Stalica, a także dyrektorzy, nauczyciele oraz najzdolniejsza i  najaktywniejsza młodzież powiatowych szkół i placówek oświatowych.

Oficjalnym otwarciem Młodzieżowej Piwnicy Artystycznej MDK było symboliczne przecięcie wstęgi, dokonane przez starostę, wicestarostę, dyrektorkę MDK i przedstawiciela młodzieży – Maćka Adamusa.

Starosta Zbigniew Starzec wyraził swoje uznanie dla uzdolnień młodzieży Ziemi Oświęcimskiej oraz przedstawił pokrótce historię stworzenia tego miejsca na potrzeby MDK. Dyrektor Bogumiła Goryczka podziękowała Zarządowi Powiatu, a następnie zwróciła się do młodych, mówiąc, że to miejsce powstało właśnie  dla nich i ma nadzieję, że Piwnica stanie się ich ulubioną „enklawą”, w której będą  się spotykać, dyskutować, tworzyć i miło spędzać czas. Wicestarosta Jarosław Jurzak podkreślił dużą aktywność młodzieży, uczestniczącej w projektach „KREATYWNI” oraz „ECO-AKTYWNI” (które zainicjował) oraz wspaniałą atmosferę, panującą na wyjazdach tematycznych. Zapowiedział też film, będący podsumowaniem tych projektów.

Po emisji filmu,  na scenie zaprezentowali się młodzi artyści, rozwijający swoje talenty w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu. Przed publicznością wystąpili:

  • gitarzystka Aleksandra Piestrak
  • tancerze: Paulina Zając i Dominik Gajek
  • wokalistka Sonia Nowak i gitarzysta Oskar Dębski
  • zespół muzyczny „WALK” – Kasia Kolasa, Kacper Ledwoń, Wojtek Kościelniak, Maciek Adamus i Michał Wiśniewski
  • Anna Kądziołka (aktorka Teatru Współczesnego w Krakowie, tancerka, nauczycielka MDK).

Potem przyszedł czas na rozmowy i zajęcia w mniejszych grupach. Dominowały wspomnienia z wyjazdów, zorganizowanych przez MDK i wybrane szkoły, w ramach w/w projektów.

 

 

           [zdjęcia: MDK Oświęcim]              więcej zdjęć już wkrótce w Galerii

     Uroczystość była poprzedzona długimi przygotowaniami, zwłaszcza adaptowaniem pomieszczeń na potrzeby artystyczne i ich dekoracją. Dziękujemy wszystkim, którzy się w to włączyli, szczególnie młodzieży z grupy plastycznej. Dziękujemy młodym muzykom i tancerzom za wspaniałą oprawę artystyczną uroczystości.

     Pracownicy MDK najbardziej zaangażowani w aranżację Młodzieżowej Piwnicy Artystycznej oraz przygotowanie uroczystości: Elżbieta Wardzała-Sereś, Anetta Sanak, Bogumiła Goryczka, Krystyna Gabryś, Kamila Sibik, Janusz Majcherek.

     Szczególne podziękowania kierujemy do: Pana kierownika W. Grzywy i Pracowników PZ nr 2 SOMSiT za pomoc w pracach montażowych i dekoracyjnych, a także do Pani dyrektor PCKTiB G. Gawłowskiej i Pana kierownika W. Klisiaka za pomoc w działaniach logistycznych i transportowych.