REKRUTACJA NA ZAJĘCIA STAŁE 2018/2019

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu gorąco zaprasza młodzież i dzieci w wieku szkolnym

do udziału w zajęciach stałych (całorocznych) w roku szk. 2018/2019

 

Osoby uczestniczące z zajęciach w roku szk. 2017/2018 prosimy o wypełnienie DEKLARACJI KONTYNUOWANIA ZAJĘĆ i dostarczenie do sekretariatu MDK, najpóźniej do dnia 7 września 2018 r.

Rekrutacja nowych osób odbywa się na podstawie WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA. Prosimy o jego wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu MDK.

Wszystkie nasze zajęcia są BEZPŁATNE  (finansowane przez Powiat Oświęcimski)

i prowadzone przez profesjonalistów z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

Zapewniamy sprzęt i materiały do zajęć. Istnieje też możliwość wypożyczenia gitary.

Oprócz stałych zajęć w grupach, organizujemy liczne zajęcia okazjonalne, warsztaty, konkursy i imprezy.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie MDK, tel. 33 8424264,

e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl

 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA ZAJĘĆ pdf

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA ZAJĘĆ Word

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA Word