KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW W SZACHACH

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW W SZACHACH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

 

 1.  ORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

 

 1.  WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

 

 1.  CEL TURNIEJU
 • integracja dzieci i młodzieży
 • promocja powiatu oświęcimskiego
 • popularyzacja sportu szachowego w powiecie oświęcimskim
 • wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

 

 1.  TERMIN    

13 czerwca 2018 roku (środa)

 

 1.  MIEJSCE  

Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, ul. Bema 8, 32-600 Oświęcim (tzw. „Chemik”)

 

 1.  WARUNKI UCZESTNICTWA
 • prawo udziału w zawodach mają uczniowie i uczennice szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z terenu powiatu oświęcimskiego;
 • w zawodach biorą udział zawodnicy i zawodniczki, którzy zostaną zgłoszeni  telefonicznie lub mailowo w sekretariacie MDK w terminie do 11-06-2018 roku;
  /tel.: 33 842 42 64, mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl /
 • potwierdzenie zgłoszenia do godz. 9:30 (o tej godzinie nastąpi zamknięcie listy startowej).

 

 1.  SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej indywidualny – system szwajcarski – 7 rundowy w grupach wiekowych:

 • Grupa A (dziewczęta i chłopcy)    – rocznik 2005 i młodsi (do lat 13)
 • Grupa B (dziewczęta i chłopcy)  – rocznik 1999 i młodsi (do lat 20)

Tempo gry: 10 minut na partię dla każdego zawodnika

Program zawodów:

godz.    8.45 – 9.30    –  przyjmowanie zgłoszeń, potwierdzenie udziału

godz.    9.30 – 9.45    –  wywieszenie i weryfikacja list startowych

godz.    9.45 – 10.00     –  oficjalne otwarcie turnieju

godz.  10.00 – 12.30     –   rundy I-VII

godz.  13.00        –  zakończenie turnieju, wręczenie nagród

Dziewczęta i chłopcy będą grać razem w swoich grupach wiekowych, ale klasyfikacja końcowa będzie osobna z dodatkowym podziałem na dwie kategorie wiekowe.

 

 1.  OCENA WYNIKÓW
 • o kolejności miejsc w turnieju decyduje ilość punktów zdobyta przez zawodnika;
 • w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decydują kolejno:
 • wartościowanie średnie Buchholza
 • wartościowanie pełne Buchholza
 • liczba zwycięstw
 • progresja

 

 1.  NAGRODY

Grupa A

 • puchar za zajęcie pierwszego miejsca;
 • za miejsca 1-3 w kategoriach do lat 10 oraz 13 (osobno dziewczęta i chłopcy): medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe;
 • poczęstunek (słodycze, napoje) dla wszystkich uczestników oraz ich opiekunów;
 • nagroda rzeczowa losowana wśród wszystkich uczestników;

 

Grupa B

 • puchar za zajęcie pierwszego miejsca;
 • za miejsca 1-3 w kategoriach do lat 16 oraz 20 (osobno dziewczęta i chłopcy): medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe;
 • poczęstunek (słodycze, napoje) dla wszystkich uczestników oraz ich opiekunów;
 • nagroda rzeczowa losowana wśród wszystkich uczestników;

 

Specjalna nagroda oraz puchar dla szkoły, której uczniowie zdobędą najwięcej punktów w całym turnieju.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe.
 • Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca swoją reprezentację. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do komunikatu oraz jego ostatecznej interpretacji.
 • Udział  w zawodach  jest równoznaczny  z akceptacją regulaminu  zawodów, komunikatu organizacyjnego  oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora  w celach związanych z turniejem.
 • Zgoda  dotyczy  również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika, umieszczania ich na stronach internetowych  i w mediach, w celach promocji turnieju.