Wyniki konkursu recytatorskiego

W dniu 24.04.2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu zostały przeprowadzone Eliminacje Rejonowe XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Komisja w składzie: mgr Bernadetta Kwiatkowska, mgr Mirosława Pawlica, mgr Janusz Toczek, zakwalifikowała do Finału Wojewódzkiego ośmiu recytatorów:

w grupie wiekowej uczniowie klas I – III:

AGATA KWAŚNIAK ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku
NATALIA NIKIEL z Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach
SARA SAŁATA z Domu Kultury w Kętach
EWA STANISŁAWSKA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej

w grupie wiekowej uczniowie klas IV – VII:

JULIA AUGUSTYŃSKA ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach
ZUZANNA BALONEK ze Szkoły Podstawowej w Graboszycach
DOMINIK NOGA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeciszowie
DOMINIK SAŁATA z Domu Kultury w Kętach
Dodatkowo Komisja przyznała wyróżnienia dla następujących recytatorów:

EMILIA WOJEWODZIC ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach
ZUZANNA JASTRZĘBSKA z Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach
JOLANTA PYRDOŁ ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu

Jurorzy podkreślali wysoki poziom prezentacji.
Nagrody laureatom wręczały: pani Maria Nitka – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
z Wadowicach oraz pani Bogumiła Goryczka – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
w Oświęcimiu.

Finał Konkursu, organizowany przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, odbędzie się
w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 1000 w Miasteczku Galicyjskim Nowy Sącz – Lwowska 226.