Sukces plastyków MDK w Oświęcimiu

Z wielką radością informujemy o wspaniałym sukcesie plastyków

Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu

w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym

im. Włodzimierza Pietrzaka

pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Igor STOCZEK zdobył I NAGRODĘ

a Aleksandra BRUSIK zdobyła III NAGRODĘ

w kategorii plastycznej

Na konkurs nadesłano 783 prace plastyczne od uczestników z Polski, Białorusi, Litwy, Austrii, Anglii, Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Konkurs organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku. W gronie jurorów konkursu plastycznego, fotograficznego czy recytatorskiego znaleźli się  profesorowie i adiunkci z Łódzkiej Szkoły Filmowej i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opiekunem naszych laureatów jest pani Elżbieta Wardzała – Sereś.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 🙂