Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w rozmowie z młodymi dziennikarzami z MDK w Oświęcimiu

Wielkie wyróżnienie spotkało młodych redaktorów Międzyszkolnego Klubu Dziennikarskiego działającego w MDK w Oświęcimiu, bowiem pani Minister, która gościła w Powiatowym Zespole Szkół nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach na jubileuszu 110-lecia, udzieliła im wywiadu.

Członkowie Klubu – Konrad Romański z PZ nr 9 w Kętach oraz Marcin Bajak z PZ nr 10 w Kętach – pytali panią Annę Zalewską między innymi o wrażenia z jubileuszowej uroczystości i zwiedzania odremontowanej szkoły, o egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Dziennikarze chcieli poznać panią Minister nie tylko jako wysoką urzędniczkę państwową, ale również jako człowieka. Dlatego w rozmowie pojawiły się pytania o motywację do zaangażowania się w życie społeczne oraz o studia polonistyczne i umiejętności, które otwierają drzwi do kariery politycznej.

 

 

Wywiad ukaże się w drugim numerze międzyszkolnej gazety „Tag_MY”, czyli pod koniec października. Już dziś namawiamy do lektury.

 

redakcja „Tag_MY”