Regulamin III Powiatowego Konkursu Historycznego „SOLIDARNI”

Zapraszamy do udziału w III Powiatowym Konkursie Historycznym „SOLIDARNI”.

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.