MDK zaprasza na bezpłatne zajęcia

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA STAŁE DLA MŁODZIEŻY I DZIECI W WIEKU SZKOLNYM.
PLANUJEMY URUCHOMIENIE 55 GRUP ZAJĘĆ W RÓŻNYCH SEKCJACH.