Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018.

1. Osoby kontynuujące udział w zajęciach MDK składają deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w określonych zajęciach.
Deklaracja kontynuacji 2017-2018

2. Postępowanie rekrutacyjne dla nowych uczestników przeprowadza się na wolne miejsca w danej grupie zajęć na podstawie wniosków o przyjęcie na zajęcia złożonych w sekretariacie MDK.
Wniosek o przyjecie na zajęcia 2017-2018

Wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna wniosek należy złożyć w sekretariacie MDK.

Uczestnik pełnoletni wypełnia deklarację samodzielnie.

Jeśli ktoś kontynuujący udział w jednych zajęciach, chciałby zapisać się jeszcze na inne zajęcia składa dwa odrębne formularze:
– deklarację kontynuacji zajęć
– oraz wniosek o przyjęcie na nowe zajęcia.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
(finansowane przez Powiat Oświęcimski)

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !