REGULAMIN XVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Gimnazjalnej

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zaprasza RECYTATORÓW do udziału w XVIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Młodzieży Gimnazjalnej.
Eliminacje powiatowe odbędą się w środę 31 maja 2017 r. o godz. 8.00.
Zgłoszenia – do 25 maja.

Regulamin Woj Kon Recyt Gimnazjum 2017