Podsumowanie XVII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zorganizował  uroczystość podsumowującą XVII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, odbywające się pod patronatem Starosty Oświęcimskiego Zbigniewa Starca, który osobiście wręczał nagrody laureatom. Przegląd ma zasięg ogólnopolski i jest najstarszym konkursem MDK, przeprowadzanym od ponad 30 lat.

Uroczystość odbyła się w gościnnych progach Oświęcimskiego Centrum Kultury. Oprócz laureatów i ich bliskich wzięli w niej udział liczni goście, w tym m. in.: wójt Albert Bartosz (Gmina Oświęcim), wiceprezydent Maria Pędrak (Miasto Oświęcim), dyrektor Maria Nitka (Kuratorium Oświaty w Krakowie) oraz inni przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek oświatowych i kulturalnych.

Na Biennale nadesłano aż 1307 prac z całej Polski, więc jurorzy – Remigiusz Dulko, Paweł Warchoł i Magdalena Prochowska – mieli bardzo trudne zadanie. Przyznali w sumie 35 nagród w sześciu kategoriach oraz 53 wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znaleźli się również młodzi twórcy z naszego powiatu:

CZUBATY WERONIKA –  Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach,
RADWAŃSKA NATALIA, FLOREK MARTYNA, KOKOSZKA KINGA, STOCZEK IGOR – Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu,
JONKISZ ZUZANNA – Powiatowy Zespół nr 1 SO w Oświęcimiu
DOLEGŁO AMELIA – Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku
FRANCZAK AGNIESZKA – Sołectwo Stawy Grojeckie
BUDA MAGDALENA, KASPROWSKA KAROLINA – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu,
MAKUCH JULIA – Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej
LURANC MARYSIA – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach
WALCZUK AGATA – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Nagroda Specjalna Dyrektora MDK przypadła Justynie Kukli ze Stawów Grojeckich.

GRATULUJEMY.

Relacja filmowa.