Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych

Przedstawiamy regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych:

REGULAMIN modele kartonowe 2017