Informacje o jednostce

INFORMACJA O JEDNOSTCE

Nazwa placówki: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu
Skrót: MDK
Adres: ul. Karola Olszewskiego 1, 32 – 600 Oświęcim
Telefon/fax: 33/ 842 42 64
Adres e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl
Strona internetowa: www.mdkoswiecim.pl
Status prawny: publiczna placówka oświatowo-wychowawcza
Uwagi: godziny pracy sekretariatu 900 – 1700
Zakres działania: zajęcia pozaszkolne