Wyniki konkurs na projekt graficzny dekoracji ścian

Przedstawiamy decyzję Komisji konkursowej na projekt graficzny dekoracji ściany:

Komisja konkursowa wybrała już projekty do realizacji. Za najlepszy uznała projekt autorstwa Artura Piwowarczyka i Wiktorii Kowalczyk. Drugą lokatę przyznano Agnieszce Janczura za zestaw „Smacznego”. Warunkiem przyznania nagród jest zrealizowanie projektów w formie plastycznej – wymalowanie ich na ścianach.

Młodzieżowy Dom Kultury zapewnia wszystkie potrzebne materiały oraz profesjonalne wsparcie pań plastyczek – Elżbiety Wardzały – Sereś i Anetty Sanak.