KREATYWNI 2017 regulamin

Przedstawiamy regulamin Powiatowego Przeglądu Artystycznego KREATYWNI 2017:KREATYWNI’2017 regulamin