Regulamin konkursu „Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Plastycznym

„Tradycje świąteczne i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!”.

Regulamin konkursu Hej kolęda 2016