XX Ogólnopolski Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w eliminacjach rejonowych
XX Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi”.

Szczegółowe informacje w zakładce KONKURSY.