Rekrutacja na zajęcia MDKu

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017.

1. Osoby kontynuujące udział w zajęciach MDK składają deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w określonych zajeciach.

tu: deklaracja kontynuacji

2. Postępowanie rekrutacyjne dla nowych uczestników przeprowadza się na wolne miejsca w danej grupie zajęć na podstawie wniosków o przyjęcie na zajęcia złożonych w sekretariacie MDK.

tu: wniosek o przyjęcie na zajęcia

Wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna wniosek należy złożyć w sekretariacie MDK.
Uczestnik pełnoletni wypełnia deklarację samodzielnie.
Jeśli ktoś kontynuujący udział w jednych zajęciach, chciałby zapisać się  jeszcze na inne  zajęcia składa dwa odrębne formularze:
– deklarację kontynuacji zajęć
– oraz wniosek o przyjęcie na nowe zajęcia

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
(finansowane przez Powiat Oświęcimski)

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !