Ośrodek Informacji Młodzieżowej

OŚRODEK INFORMACJI MŁODZIEŻOWEJ (OIM) to punkt informacyjno-edukacyjny o zasięgu powiatowym,
funkcjonujący w strukturze Młodzieżowego Domu Kultury.

Ośrodek udostępnia informacje bezpośrednio w swojej siedzibie: we wtorki w godz.: 13.00 – 15.00
oraz za pośrednictwem Internetu: oim.mdk@op.pl

Ośrodek udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do szybkiego Internetu oraz liczne informatory i foldery tematyczne.

Informacje stałe:

 •  oferty szkół ponadgimnazjalnych
 • oferty studiów na wyższych uczelniach
 • kursy i szkolenia
 •  nauka, praca i turystyka
 • wolontariat
 •  zdrowie i problemy społeczne
 •  oferty zajęć pozaszkolnych
 • oferty imprez kulturalnych

Informacje okresowe:

 • aktualne warunki przyjęć do szkół
 •  wolne miejsca w szkołach powiatu oświęcimskiego po zakończeniu rekrutacji
 • oferty wypoczynku i rozrywki w dni wolne,
 • ferie oraz wakacje

OIM świadczy pomoc bezpłatnie oraz gwarantuje poufność.