Konkurs historyczny SOLIDARNI

Zapraszamy Młodzież Ponadgimnazjalną do udziału w powiatowym konkursie historyczno-artystycznym „SOLIDARNI”.
Regulamin konkursu:

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„SOLIDARNI”

IDEA  KONKURSU:

„Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość.” Jan Paweł II

ORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i  Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

CELE:

 • wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla historii swojego narodu
 • utrwalanie ponadczasowych wartości historycznych i kulturowych
 • kształtowanie tożsamości narodowej
 • popularyzowanie wiedzy historycznej

TEMATYKA:

Działalność i znaczenie ruchu społecznego „Solidarność”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży, uczącej się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Placówki mogą samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne według własnych zasad.

Dla chętnych szkół przygotowany będzie test do etapu szkolnego.

 1. Do etapu powiatowego można zgłosić maksymalnie 5 uczniów danego zespołu szkół.

TERMINY I MIEJSCA:

 1. Zgłoszenia uczniów należy dostarczyć w terminie do 21 września 2016 r. na adres: MŁODZIEŻOWY DOM  KULTURY,  K. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ostatnim tygodniu września 2016 r.
 3. Prace oceniane będą przez niezależną komisję zewnętrzną, która wyłoni laureatów.
 4. Uroczyste podsumowanie planowane jest na listopad 2016 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz z akceptacją przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uczestników w materiałach dotyczących Konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania wizerunków laureatów konkursu w materiałach promocyjnych.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY PYTAŃ KONKURSOWYCH

„Solidarność” od 13 grudnia 1981 r.  do 4 czerwca 1989 r. Przykładowa literatura:

 1. Wojciech Roszkowski, Najnowsza historii Polski
 2. Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, s. 367-493,

Wydawnictwa oraz tematyczne portale internetowe Instytutu Pamięci Narodowej