Nasze wokalistki podczas Święta Karpia w Zatorze – lipiec 2016