Piknik Integracyjny 

11 czerwca 2016 roku odbył się II Piknik Integracyjny organizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu. W ramach życzliwej współpracy dwóch placówek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, plastycy MDK-u  zapewnili oprawę graficzną wydarzenia, wykonując kolorowe plakaty.