KREATYWNI w Bieszczadach

Dwudziestu laureatów przeglądu KREATYWNI’2016 spędziło tydzień na warsztatach artystycznych w Bieszczadach. Uzdolniona młodzież pracowała w grupach tematycznych pod okiem profesjonalistów. Oprócz zajęć muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych był też czas na wędrówki po turystycznych szlakach, rejs po Jeziorze Solińskim oraz zwiedzanie Sanoka.

Na koniec pobytu nasi młodzi artyści dali dwa koncerty – najpierw w wypełnionej po brzegi sali  kinowej w Lutowiskach, a następnie kameralny dla mieszkańców miejscowości Chmiel. Podsumowując swój pobyt w Bieszczadach wszyscy uczestnicy wyrażali swą radość ze wzajemnego poznania się oraz z możliwości rozwijania swoich talentów. Podkreślali wspaniałą atmosferę warsztatów oraz chęć kontynuowania współpracy.

Projekt KREATYWNI’2016 został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, a sfinansowany przez Powiat Oświęcimski. Koordynatorami byli: wicestarosta Jarosław Jurzak i dyrektor Bogumiła Goryczka. Warsztaty prowadziły: Kamila Sibik, Kinga Pawlik i Anna Kapcia.